Планета ЗАРъ (ЗАРИАНА) системы АРЭС-HD 38277 Ориона, 128 св.лет

Планета ЗАРъ (ЗАРИАНА) системы АРЭС-HD 38277 Ориона, 128 св.лет